Chính sách bảo hành

1. Phạm vi đối tượng áp dụng

Áp dụng với tất cả các sản phẩm nội thất được bày bán tại Kita

 

Đối tác

0909.506.808